Tiedätkö miten sinun kannattaa puhua henkilöstöllesi, asiakkaallesi, johtoryhmällesi tai medialle niin, että viestisi menee perille?

Yhdessä Riannon Viestinnän Personal Trainerin kanssa

 • Teet parempia valintoja
 • Löydät vaikuttavimmat viestit
 • Erotut kilpailijoistasi

Kaikki tämä onnistuu kun meillä on yhdessä hauskaa!

Viestintä on ihmisen perustarve.

Lähes kaikki, mitä yhteisöissämme tapahtuu tai jää tapahtumatta, liittyy viestintään tai sen puuttumiseen. Tämän jokainen ymmärtää teoriassa, mutta entä käytännössä: tiedotetta laatiessa tai kollegaa briiffatessa?

Viestinnän personal trainer on riannolainen, joka tuo viestintävoimaa yrityksesi hauiksiin. Tarjoamme ulkopuolista näkökulmaa ja löydämme herkullisia uutisten aiheita siinäkin, mihin omat silmäsi ovat ehkä turtuneet. Teemme yrityksestäsi mielenkiintoisen. Opettelemme kanssasi luontevaa asennetta julkisuudessa olemiseen. Samalla luomme yhdessä toimintatapaa, joka auttaa sinua hallitsemaan paremmin arkeasi.

RULLAA ALASPÄIN!

Toisin kuin luullaan, kaikkea ei ole vielä keksitty.

Uusia ideoita tarvitaan, ja niitä syntyy jatkuvasti. Hyvä idea ei ole yksit­täinen höyhähdys. Idea on idea vasta kun se vie kohti tavoitetta ja tuottaa tulosta.

Lupaamme sinulle ideoita. Niin paljon ideoita, että saatat jopa pyytää meitä hillit­semään intoamme.

Luovuus on kyky saada aikaan paran­nuksia.

Se on raakaa duunia, ei hörhöilyä eikä pilvi­linnojen rakentamista. Luovuuden tehtävä on tuottaa toimin­nallesi kilpailu­etua.

Lupaamme sinulle luovia toteu­tuksia, jotka tekevät viestin­täsi paremmaksi. Sekä verkossa että perintei­sessä maailmassa.

Jokaisella toimi­alalla on omat lain­alai­suu­tensa ja erot­tumis­teki­jänsä.

Ei pelkästään yksityis­kohtia, vaan myös perus­rakenteissa olevia eroja.

Meillä on eri toimi­alojen viestin­nästä kymmenien vuosien kokemus. Siksi uskal­lamme luvata sinulle, että ymmärrämme, mistä juuri sinun toimin­nassasi on kyse.

Ajattelua tarvitaan, mutta lopul­lisesti tulokset syntyvät tekemällä.

Toimenpi­teellä on paikkansa vain, jos se tuottaa tulosta. Välinei­llä ei ole väliä, tulok­silla on.

Me raken­namme tulos­tavoitteet sinun strategi­astasi ja lähtö­tilantees­tasi käsin. Tähän tarvitaan mittarit. Ja niitä myös seurataan.

Sinua ärsyttää jos aika­taulut mättää tai saamasi lasku on jotain muuta kuin mitä odotit. Niin meitäkin.

Kaksi asiaa, jotka pitävät: aika­taulut ja hinnat.

Me kunnioi­tamme aikaasi ja budjet­tiasi. Emmekä tuhlaa kumpaakaan.

Jos tarvitset suunnitte­luvoimaa, me palvelemme. Kun tarvitset teko­voimaa, me palvelemme.

Sekä sisäi­sessä että ulkoisessa viestin­nässä.

YHTEISÖ­VIESTINTÄ
 • Strategian kirkastus
 • Viestintästrategia
 • Viestintäsuunnitelma
 • Viestintävalmennus
 • Viestinnän coaching
 • Yritysilme
 • Yrityspresentaatio
 • Yritysvideo
 • Työnantajamielikuva
 • Maineen hallinta
 • Kriisiviestintä
SISÄINEN VIESTINTÄ
 • Strategian jalkautus
 • Sisäinen tiedotus
 • Henkilöstölehti
 • Viestintävalmennus
 • Sosiaalinen media
 • Henkilöstötapahtumat
 • Kriisiviestintä
ASIAKAS­SUHDE­VIESTINTÄ
 • Asiakaslehti
 • Esite
 • Sähköinen asiakasviestintä
 • Asiakastapahtumat
 • Verkkosivusto
 • Sosiaalinen media
 • Yritys- ja tuotevideot
 • Kriisiviestintä
MEDIA­SUHDE­VIESTINTÄ
 • Tiedotteet
 • Uutisointi
 • Kriisiviestintä
 • Tiedotejakelu
 • Toimittajakohtaamiset
 • Mediatapahtumat
 • Lehdistötilaisuudet
 • Mediaseuranta
 • Mediavalmennus
 • Showroom

OTA YHTEYTTÄ

Rianno Communications

Puh. 09 170070
hello@rianno.fi

Helsinki
Ludviginkatu 1
00130 Helsinki

Riitta Auvinen

viestinnän personal trainer, toimitusjohtaja, omistaja

e-mail: riitta.auvinen@rianno.fi
puh: +358 41 533 4010

Heini Kantala

viestinnän personal trainer

e-mail: heini.kantala@rianno.fi
puh: +358 40 558 8306

Sanna Kervinen

viestinnän personal trainer

e-mail: sanna.kervinen@rianno.fi
puh: +358 40 588 3416

Maria Lönnberg

viestintäkoordinaattori

e-mail: maria.lonnberg@rianno.fi
puh: +358 50 571 1302

Juha Leino

viestinnän personal trainer

e-mail: juha.leino@rianno.fi
puh: +358 50 555 2154

Aino Pajukangas

viestinnän personal trainer

e-mail: aino.pajukangas@rianno.fi
puh: +358 50 308 8523

Jaana Sirkiä

viestinnän personal trainer

e-mail: jaana.sirkia@rianno.fi
puh: +358 400 303 096